O Szkole!

Szkoła powstała w roku szkolnym 1983/84 dla potrzeb ówczesnej Operetki Śląskiej i mieści się

w gmachu Teatru Miejskiego w Gliwicach.

Organem prowadzącym szkołę jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

a nadzorującym Centrum Edukacji Artystycznej.

W 2019 roku studium będzie obchodziło jubileusz 35-lecia istnienia.

Ponad 300 absolwentów zasiliło kadry artystyczne różnych teatrów muzycznych, zespołów ludowych i estradowych, formacji tanecznych w Polsce i zagranicą m.in.:
Gliwicki Teatr Muzyczny, Teatr Rozrywki w Chorzowie, Opera Śląska w Bytomiu, Śląski Teatr Tańca w Bytomiu, Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, zespoły ludowe „Mazowsze” i „Śląsk” oraz inne jednostki kultury.

Nasze studium jest odpowiednią placówką oświatową, by dalej kontynuować edukację i rozwój warsztatu zawodowego na wyższych uczelniach. Większość naszych absolwentów zakończyła lub kontynuuje naukę na akademiach i uniwersytetach muzycznych, wyższych szkołach artystycznych i o profilu muzycznych.

Historia

© 2017 by Leo. Proudly created with Wix.com

PPSZWB | Gliwice Tel: (32) 3371860