ZMIANY Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Państwowe Policealne Studium Zawodowe Wokalno - Baletowe w Gliwicach, ul. Nowy Świat 55/57, reprezentowana przez Dyrektora Placówki.
 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 

a) Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Ustawą  z dnia 14 grudnia 2016r. - prawo oświatowe.

b) Zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a) będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

4. Dane, o których mowa w pkt 2b) będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.

 

5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a) jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b) jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 

9. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Zwadło Sylwiam iod.ppszwb@gmail.com 

© 2017 by Leo. Proudly created with Wix.com

PPSZWB | Gliwice Tel: (32) 3371860