Poczet Dyrektorów

Krystyna Konopacka - Parniewska

nauczyciel dyplomowany, śpiewak-solista

Ukończyła PWSM w Łodzi, wydział wokalno-aktorski w klasie śpiewu solowego prof. Tadeusza Kopackiego uzyskując, tytuł mgr sztuki. Solistka CZAWP w Warszawie, Teatru Muzycznego w Poznaniu, Operetki Śląskiej w Gliwicach. Wykonawczyni wielu ról pierwszoplanowych – operetkowych i musicalowych. Dyrektor Studium w latach 2010 - 2017.

Genowefa Żłobińska - Moras

nauczyciel dyplomowany, śpiewak-solista

Absolwentka PWSM w Katowicach. Od 1973 r. Solistka Operetki Śląskiej w Gliwicach.

Pseudonim artystyczny – Kinga Chełmińska. Zaśpiewała 50 pierwszoplanowych partii sopranowych w 7000 spektakli. Występowała  także w innych teatrach w kraju i zagranicą także koncertując. Genowefa Żłobińska – Moras zapewniła ciągłość funkcjonowania szkoły, zorganizowała zaplecze dydaktyczne, stworzyła pełną dokumentację organizacyjną i pedagogiczną. Dyrektor Studium w latach 1991 - 2010.

Henryk Wicherek

dyrygent, chórmistrz, wykładowca, instrumentalista

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Ponad 40 lat był związany z Operetką Śląską, Teatrem Muzycznym i Gliwickim Teatrem Muzycznym. Uczestniczył w realizacji ok. 90 operetek i musicali, jako dyrygent orkiestry i kierownik chóru. Dyrektor Studium w latach 1988-1991.

Marceli Pałczyński

współzałożciel szkoły, aktor, śpiewak-solista

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu Wydział Wokalny – w klasie prof. Albina Fechnera. Od l96l roku związany z Państwową Operą w Poznaniu. Od 1968 z Operetką Śląską w Gliwicach. Zagrał około 150 ról i wystąpił w ponad 9000 przedstawień. W 1983 r. wraz ze Zbigniewem Kalembą (ówczesnym dyrektorem Operetki Śląskiej) założyli Policealne Studium Zawodowe Wokalno – Baletowe w Gliwicach. Dyrektor Studium w latach 1983 - 1988.

Zbigniew Kalemba

współzałożyciel szkoły, pedagog, pianista, kompozytor

Absolwent Państwowego Liceum Muzycznego w Katowicach oraz PWSM w Katowicach (obecnie Akademii Muzycznej), w klasie fortepianu pod kierunkiem prof. Zbigniewa Śliwińskiego. Dyrektor Operetki Śląskiej w latach 1982 - 1990.

Please reload

© 2017 by Leo. Proudly created with Wix.com

PPSZWB | Gliwice Tel: (32) 3371860