Kandydaci

Studium jest szkołą dzienną bezpłatną prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nauka trwa 3 lata. Słuchacze kształcą się w zawodzie "Aktor scen muzycznych"

 i otrzymują dyplom z tytułem o tej samej nazwie.

Warunki przyjęcia: ukończona szkoła średnia, nie przekroczony wiek 23 lat, bardzo dobry stan zdrowia, dobry głos i słuch, poczucie rytmu, sprawność ruchowo - taneczna, dobra aparycja.


Na egzamin wstępny należy przygotować: 2 utwory wokalne pieśń, piosenka (proszę przynieść ze sobą nuty lub podkłady muzyczne), układ taneczny do podkładu muzycznego (3 - 5 minut), rozmowa kwalifikacyjna (wiedza o teatrze muzycznym oraz aktualne wydarzenia kulturalne).


Na adres szkoły należy złożyć następujące dokumenty: Podanie, CV, Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał), dwa zdjęcia. Zaświadczenie od lekarzy: internisty, ortopedy oraz foniatry lub laryngologa.

Egzaminy Wstępne na rok szkolny 2019/2020 odbędą się w dniach

24.06.2019r. oraz 27.06.2019r.

Egzaminy odbędą się w siedzibie szkoły, ul. Nowy Świat 55/57 Gliwice,

tel.: 32-337-18-60; e-mail: pszwb@wp.pl

© 2017 by Leo. Proudly created with Wix.com

PPSZWB | Gliwice Tel: (32) 3371860